Korozyon Nedir?

Korozyon Nedir?

Korozyon, tehlikeli ve son derece maliyetli bir sorundur. Bu nedenle binalar ve köprüler çökebilir, petrol boru hatları kırılabilir, kimya tesisleri sızabilir ve banyolar su basabilir. Korozyona uğramış elektrik kontakları yangınlara ve diğer sorunlara neden olabilir, aşınmış tıbbi implantlar kan zehirlenmesine yol açabilir ve hava kirliliği dünya çapında sanat eserlerinde korozyon hasarına neden olabilir. Korozyon, on binlerce yıl konteynırlarda saklanması gereken radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini tehdit eder.

En yaygın korozyon türleri elektrokimyasal reaksiyonlardan kaynaklanır. Genel korozyon, aynı metal yüzey üzerindeki atomların çoğu veya tümü oksitlendiğinde meydana gelir ve tüm yüzeye zarar verir. Çoğu metal kolayca oksitlenir: elektronları havada veya suda oksijeni (ve diğer maddelere) kaybetme eğilimindedirler. Oksijen azaldıkça (elektron kazandıkça), metalle birlikte oksit oluşumuna yol açar.

Birbiriyle temas halindeki farklı metal türlerinde indirgeme ve oksidasyon meydana gelir, bu işleme galvanik korozyon denir. En yaygın olarak elektronik ekipmanda meydana gelen elektrolitik korozyonda, aralarında elektrik voltajı bulunan iki elektrik kontağı arasında su veya diğer nem sıkışır. Sonuç, istenmeyen bir elektrolitik hücredir.

Özgürlük Heykeli gibi metal bir yapıyı ele alalım. Baktığınızda güçlü ve kalıcıdır. Bununla birlikte, neredeyse tüm metal nesneler gibi, ortamındaki maddelerle reaksiyona girdiğinde ve bozulduğunda dayanıksız hale gelebilir. Bazen bu korozyon zararsız ve hatta faydalı olabilir: Heykelin bakır derisini kaplayan yeşilimsi patine, altındaki metali hava koşullarından korur. Ancak heykelin içindeki korozyon yıllar içinde ciddi hasara neden olur. Demir çerçevesi ve bakır kabuğu, büyük bir galvanik hücrenin elektrotları gibi davranıyordu, böylece çerçevenin neredeyse yarısı paslanmıştı.

Korozyon Türleri Nelerdir?

Atmosferik Korozyon
Atmosferik korozyon, elektrolitlerin etkisinden kaynaklanan bir tür ıslak korozyondur. Bu durumda, atmosferde bulunan nem, yağmur suyu, vb. açıkta kalan metal yüzeyin korozyonunu tetikleyen elektrolitler gibi davranır.

Erozyon Korozyonu
Erozyon korozyonu, metal yüzeyler ve korozif sıvılar arasındaki nispi hareket nedeniyle mekanik aşınmadan kaynaklanır. Bu durumda hızlı hareket eden akışkanların aşınmasıyla metalin yüzeyi kademeli olarak bozulur ve boşluklar oluşur.

Seçici Korozyon
Bileşen metallerden birinin korozif ortam tarafından alaşımı giderildiği alaşımlarda seçici korozyon oluşur. Bu tip korozyon, çinkonun başka bir bileşen olarak kullanıldığı ve burada çinkonun alaşımı giderildiği pirinç alaşımlı borularda görülebilir.

Üniform Korozyon
Üniform korozyon durumunda, metallerin yüzeyinde üniform bir pas tabakası oluşur ve metalin tüm yüzey alanı boyunca yayılır. Bu tür korozyon, yüzey kaplaması ile korunmayan metallerde görülebilir.

Pitting Korozyonu
Çukurlaşma, yüzeyde pas çukurları veya deliklerin oluşmasıdır. Pitting korozyonu, korozyonun küçük alanlarla sınırlı olduğu yerel bir korozyon şeklidir. Pas çukurlarının şekilleri benzer olmayabilir ancak çoğu durumda yarım küre şeklindedirler.

Sürtünme Korozyonu
Sürtünme korozyonu, birbirine bağlanan iki malzemenin temas bölgesinde meydana gelir. Bu, temas alanı kaymalara ve titreşimlere maruz kaldığında geliştirilmiştir.

Gerilim Korozyonu
Aşındırıcı bir ortamın ve malzemenin yüzeyindeki mekanik stresin birleşik etkisinin neden olduğu korozyondur. Başlangıç aşamasında küçük çatlaklar oluşur ve bunlar sonunda tüm yapının bozulmasına neden olur.

Taneler Arası Korozyon
Taneler arası korozyon, tanecik sınırları boyunca meydana gelen ve bu durumda tanelerin etkilenmemesidir. Tane sınırları ile tahıllar arasında safsızlıklara karşı reaktivitede gözle görülür bir fark olduğunda ortaya çıkar.

Şerit testerelerin ömrünü nasıl uzatabiliriz?” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Kar-Tes Kesici Takımlar Blogu’muza geri dönebilirsiniz.