Malzemelerin Seçimi ve Önemi

Malzemelerin Seçimi ve Önemi

Belirli bir amaç için kullanılan maddelere malzeme denir. Malzemeleri madensel ve madensel olmayanlar diye iki ana guruba ayırmaktayız.

Madensel malzemeler, tabiatta bulunan bütün metalleri kapsar. Biçimlendirilebilmeleri, ağır oluşları, ısı ve elektriği iyi iletmeleri, her metalin kendine özgü renginin olması, oda sıcaklığında katı durumda bulunmaları, kristalik yapıya sahip olmaları metallerin ortak özelliklerindendir.

Madensel olmayan malzemeler, madenî malzemelerin dışındaki tüm malzemelerdir. Organik ve İnorganik olmak üzere iki guruba ayırmaktayız. Yine her iki gurup da doğal ve yapay olmak üzere kendi aralarında ikiye ayrılır.

Malzemenin Seçimi

Herhangi bir ürünün tasarımında ilk önce iş yapmaya uygunluk ve fayda sağlama etkenleri ve emniyet göz önüne alınır. Tasarımı yapılan ürünün ısı, korozyon ve çeşitli kuvvetlere karşı dayanımı gibi etkenlerde önemlidir. İmalatın kolaylığı ve üretimin ekonomik şartlara uygunluğu gibi faktörler de değerlendirilmelidir.

Daire Testereler

Malzeme temin edebilme kolaylığı

Bir işin yapılabilmesi için kullanılacak malzeme şekil, miktar, ölçü bakımından her istenildiği zaman bulunabilmelidir. Malzemenin aynı standartta farklı yerlerden bulunabilmesi önemlidir. Malzeme teminindeki aksama, bir işletmenin düşük kapasite ile çalışmasına yol açar.

Üretim işlerine uygunluk

Bir makine elemanını yapmak için piyasada çok çeşitli malzeme bulmak mümkündür. Ancak bu malzemelerden bir tanesi en uygun olanıdır. Fabrikasyon işçiliğine uygunluk; bir malzemenin talaş kaldırma, kaynak ile birleştirme, haddeleme, döküm gibi yöntemlerle imalat yapılmasına uygunluğu demektir.

Fiziki, teknolojik ve mekanik özellikleri

Makine elemanlarının kullanılacakları yerde görevini yapıp yapamayacakları, taşımaları gereken özellikleri taşıyıp taşımadıklarının araştırılması ve belirlenmesi ile anlaşılır. Sertlik, dayanım, özlülük, aşınma direnci, elektrik ve ısı iletkenliği, dövülebilme, dökülebilme, ergime, elastik ve plastik şekil değiştirme ve başka birçok özellik bir malzemenin kullanma alanında yeterli olup olmadığını açıklayan temel bilgilerdir.

Korozyon direnci

Korozyon, madensel malzemelerin kimyasal ve elektrokimyasal yollarla aşınmasıdır. En sık malzemelerin oksitlenmesi olarak karşımıza çıkar ve malzemede doku kayıpları yaşanır. İlaç, tıp, gıda ve kimya endüstrisinde kullanılan malzemelerin korozyona dayanıklı malzemelerden olması gerekir.

Sertleştirme yaparken malzemenin önemi ve seçimi” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Kesici Takımlar Blogumuza geri dönebilirsiniz.