Yağlama Nedir? Niçin Yağlama Yapılmalıdır?

Yağlama Nedir? Niçin Yağlama Yapılmalıdır?

Yağlama, temas halindeki hareketli yüzeyler arasına sürtünmeyi azaltan bir filmin eklenmesiyle sürtünme ve aşınmanın kontrol edilmesidir. Kullanılan yağlayıcı sıvı, katı veya plastik bir madde olabilir.

Bir yüzeyi yağlamak için birçok farklı madde kullanılabilir. Yağ ve gres en yaygın olanlardır. Gres, kıvamını elde etmek için yağ ve yoğunlaştırıcı bir maddeden oluşurken, yağ aslında yağlayan şeydir. Yağlar sentetik, bitkisel veya mineral bazlı olabileceği gibi bunların bir kombinasyonu da olabilir. Uygulama, genellikle baz yağ olarak adlandırılan, hangi yağın kullanılması gerektiğini belirler. Ekstrem koşullarda sentetik yağlar faydalı olabilir. Çevrenin önemli olduğu durumlarda, bitkisel bazlı yağlar kullanılabilir.

Yağ içeren yağlayıcılar, baz yağ içindeki özellikleri artıran, ekleyen veya baskılayan katkı maddelerine sahiptir. Katkı maddelerinin miktarı, yağın cinsine ve kullanılacağı uygulamaya bağlıdır. Örneğin, motor yağına bir dağıtıcı eklenmiş olabilir.

Bir dağıtıcı, çözünmeyen maddeyi, dolaşımın ardından filtre tarafından uzaklaştırılmak üzere bir araya toplanmış halde tutar. Soğuktan sıcağa, aşırı sıcaklıklara maruz kalan ortamlarda, bir viskozite indeksi geliştirici eklenebilir. Bu katkı maddeleri, soğuk koşullarda bir arada kalan ve daha sıcak ortamlarda çözülen uzun organik moleküllerdir.

Bu işlem, yağın viskozitesini değiştirir ve yüksek sıcaklık özelliklerini korurken soğuk koşullarda daha iyi akmasına izin verir. Katkı maddeleriyle ilgili tek sorun, tükenebilmeleridir ve bunları yeterli seviyelere geri getirmek için genellikle yağ hacminin değiştirilmesi gerekir.

Yağlamanın Önemi Nedir?

Bir yağlayıcının temel işlevleri şunlardır:

  • Sürtünmeyi azaltmak,
  • Aşınmayı önlemek,
  • Ekipmanı korozyondan korumak,
  • Kontrol sıcaklığı (ısı yayma),
  • Kontaminasyonu kontrol etmek,
  • İletim gücü (hidrolik),
  • Akışkan bir sızdırmazlık sağlamak.

Bazen sürtünmeyi azaltma ve aşınmayı önleme işlevleri birbirinin yerine kullanılır. Ancak sürtünme, harekete karşı dirençtir ve aşınma, sürtünme, temas yorgunluğu ve korozyon sonucu malzeme kaybıdır. Burada önemli bir fark vardır; aslında, sürtünmeye neden olanların tümü (örneğin, sıvı sürtünmesi) aşınmaya neden olmaz ve aşınmaya neden olanların tümü (örneğin, kavitasyonel erozyon) sürtünmeye neden olmaz.

Sürtünmeyi azaltmak, yağlamanın temel hedeflerinden biridir, ancak bu sürecin başka birçok faydası vardır. Yağlama filmleri, yüzeyi sudan ve diğer aşındırıcı maddelerden koruyarak korozyonu önlemeye yardımcı olabilir. Ek olarak, sistemler içindeki kirlenmeyi kontrol etmede önemli bir rol oynarlar. Yağlayıcı, kirletici maddeleri çıkarılacak filtrelere taşıdığı bir kanal görevi görür. Bu sıvılar ayrıca yüzeylerden ısıyı emerek ve dağıtılabileceği daha düşük bir sıcaklığa aktararak sıcaklık kontrolüne yardımcı olur.

Yapı Çelikleri ve Özellikleri” başlıklı blog yazımıza gidebilir ya da Kar-Tes Kesici Takımlar Blogu’muza geri dönebilirsiniz.