Tungsten Karbür Malzeme Nedir?

Tungsten Karbür Malzeme Nedir?

Tungsten Karbür malzeme çok sert, ağır, çelik gri ya da beyaz renkte geçiş metallerinden biri olan tungsten, wolframite ve scheelite içeren madenlerde bulunur. Tungsten, sağlam fiziksel yapısı ve alaşım olmayan maddeler arasında yüksek erime sıcaklığı olan önemli bir maddedir. Doğada metalik halde bulunmaz. Bakır ve volfram işlenmesi sırasında yan ürün olarak elde edilmektedir.

Metalik molibden genellikle molibden oksidin ya da amonyum molibdatın hidrojenle indirgenmesiyle elde edilen molibden tozunun eritilmesinden elde edilir. Tungsten, sert malzemelerin üretiminde kullanılan karbürlerin aşınmaya dayanıklı yapmak için kullanılan aşındırıcılar. Geçerli tungsten tüketimin alanları: kesiciler, bıçak, matkaplar, daire testere, freze ve torna metal işlemedir.

Tungsten Karbür tozu çoğunlukla semente karbürün üretiminde kullanılır. Tungstenli karbür tozunda, karbon atomu, tungsten metal kristal kafesin boşluğuna gömülüdür, orijinal metal kristal kafesini yok etmez, interstisyel katı çözeltiyi oluşturur, bu nedenle de boşluğu (veya ekler) bileşik olarak adlandırır.

Tungsten-Karbür-Malzeme-Nedir

Kesici Takım Malzemelerinin Temel Özellikleri

Günümüzdeki işleme şartlarında, yüksek kesme hızı ve ilerleme aralıklarında kesici takım malzemesinin üç temel özelliği üzerinde durulur:

  • Aşınmaya karşı dayanma yeteneği (aşınma direnci)
  • Kırılmaya karşı dayanım yeteneği (tokluk)
  • Yüksek sıcaklıklarda kimyasal kararlılığını ve sertliğini sürdürebilme yeteneği (sıcak sertlik)

Düşük kesme hızlarında diğer faktörlerin etkisi de göz önüne alınmalıdır. Günümüzdeki takım malzemeleri arasında bir karşılaştırma yapmak karakteristiklerdeki farkları göstermek için de önemlidir. Bu özellikler aynı zamanda, aynı malzemeden yapılmış değişik kalitedeki (grade) kesiciler arasındaki farkları göz önüne almak için de önemlidir.
Daire Testereler
Çeşitli takım malzemelerinin sıcak sertlik özellikleri (sıcaklığa bağlı sertlik değişimleri Rockwell A cinsinden)

Çeşitli-takım-malzemeleri-in-sıcak-sertlik-özellikleri-

Sermet Kesici Takımlar

Sermet, titanyum bazlı sert parçacıkları olan bir semente karbürdür. Sermet ismi seramik ve metal isimlerini birleştirir. Orijinal olarak sermetler TiC ve nikelin bileşimleridir. Modern sermetler nikelsizdir ve titanyum karbon nitratın Ti(C,N) çekirdek parçacıklarından, (Ti,Nb,W)(C,N) ve bir W zengini kobalt bağlayıcının ikinci sert fazından oluşan, tasarlanan bir yapısı vardır.
Ti(C,N) kaliteye aşınma direnci ekler; ikinci sert faz, plastik deformasyon direncini artırır ve kobaltın miktarı da tokluğu kontrol eder. Semente karbürlere kıyasla sermet, aşınma direncini artırmıştır ve yapışma yatkınlığını azaltmıştır. Bunun yanı sıra, düşük sıkıştırma gücü ve daha düşük ısıl şok direnci vardır. Sermetler, aynı zamanda geliştirilmiş aşınma direnci için PVD kaplamalı olabilir.

semet-kesici-takimlar

Sermet kesici takımların genel özellikleri şu şekildedir:

  • Yüksek (ve belirli bir dereceye kadar düşük) kesme hızı yeteneği,
  • Uzun takım ömrü boyunca sağladığı yüksek hassasiyet,
  • Yüksek kaliteli yüzey,
  • Aşınmaya direnç,
  • Yüksek boyutsal doğruluk,
  • Daha yüksek bir sert lehim mukavemeti sağlar.
Aşınma direncitokluk (A) ve sıcak sertliktokluk (B) ilişkileri.

Aşınma direncitokluk (A) ve sıcak sertliktokluk (B) ilişkileri.

Blogumuza geri dönebilir ya da Sermet Nedir? yazımızı inceleyebilirsiniz.