Kesim Makinaları Neden Kazaya Sebebiyet Verir?

Kesim Makinaları Neden Kazaya Sebebiyet Verir?

İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü, işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir.
Kesim makinalarıyla çalışırken iş sağlığı ve güvenliği çok büyük önem taşımaktadır. Gerekli tüm önlemler alınır ve kurallara uyulursa kesim makinalarıyla çalışmanın hiçbir tehlikesi yoktur, fakat bu kurallara uyulmaması durumunda kazaya sebebiyet veren olası nedenler şu şekilde sıralanabilir;

  •  Yeni makinaların tasarım ve üretimi aşamasında gerekli güvenlik teçhizatları ile teçhiz edilmemesi,
  •  Güvenlik teçhizatlarının güvenilir olmaması,
  • Güvenlik koruma sistemlerinin yanlış yerleşimi,
  • Makine koruyucularının satın alınmaması veya devre dışı bırakılması,
  • Periyodik bakımların uygulanmaması,
  • Üretici önerilerine uyulmadan çalıştırma,
  •  Yetkisiz, ehil olmayan kullanıcılar,
  • Bakım risklerini değerlendirmeden çalışmak.

Tüm bu riskleri ortadan kaldırıp, kesim tezgahlarıyla bilinçli bir şekilde çalışıldığı takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından hiçbir sakınca yoktur.

Testere Makineleri Kategorimize geri dönebilir ya da Kar-Tes Kesici Takımlar tarafından sunulan Şerit Testere Makinelerini inceleyebilirsiniz.