Kesim Makinalarında İş Güvenliği Açısından Asgari Özellikler

Kesim Makinalarında İş Güvenliği Açısından Asgari Özellikler

İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü, işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

Kesim makinalarının olduğu yerlerde kazaya sebebiyet verecek birçok olası neden bulunmaktadır. Bunların en aza indirilebilmesi için öncelikle makinalarının bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir.
İşyerindeki kesim makinalarının güvenliği, ekipmanın:

 •  Kurulumuna,
 •  Kullanımına,
 •  Periyodik kontrollerinin zamanında yapılmasına bağlıdır.

Kesim makinalarında asgari gerekler ve alınacak genel tedbirler ise şu şekildedir:

 •  Kumanda sistemine sahip olmalı,
 •  Tanınabilir olmalı,
 •  Gerekli haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilmeli ve kullanımı ek bir tehlike oluşturmamalı,
 •  İstem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmamalı,
 •  Meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya kırılmada tehlikeli bir duruma neden olmamalıdır.

Kesim makinasının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların, durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılmalıdır.

Makina koruyucularının özellikleri şu şekildedir:

 • Etkin olmalı,
 • Tehlikeli alana girmeyi önlemeli,
 • Çalışmayı zorlaştırmamalı,
 • Üretimi engellememeli,
 • Kullanışlı olmalı,
 • İşe uygun olmalı,
 • Tezgahla bütünleşmeli,
 • Fazla bakım gerektirmemeli, bakımı zorlaştırmamalı,
 • Sağlam ve kararlı bir yapıda olmalı,
 • Koruyucu kendisi ilave bir risk oluşturmamalıdır.

Bunların yanı sıra en önemlisi makinaların üzerinde CE sembolü olmalıdır. CE’nin açılımı Fransızca “Conformite Europeenne”nin baş harfleridir. Türkçesi “Avrupa’ya Uygunluk” anlamına gelmektedir. Bu işareti taşıyan makinalar çalışırken veya kullanılırken, insanların ve çevrenin sağlık ve emniyetini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu belirtir.

Can ve mal güvenliği, bitki ve hayvan varlığı, çevre dostu olduğu ve ürünün güvenli olduğunu göstermek için kullanılan bir işarettir.

Testere Makinaları kategorimize dönebilir ya da Endüstriyel Makinalarımızı inceleyebilirsiniz.