Şerit Testerenin Tarihçesi

Şerit Testerenin Tarihçesi

Şerit Testerenin 100 Yıllık Tarihçesi

Şerit testerenin geçmişi yaklaşık 92 yıl önceye dayanmaktadır. İlk şerit testere 1926 yılında Amerika’da icat edilmiş ve günümüze kadar birçok değişiklikle gelmiştir. İcat edildikten sonra 1968 yılına kadar karbon çeliğinden imal edilmiş ve kullanılmış, 1968 yılından itibaren yaklaşık 15 yıl matrix’ten üretilerek kullanılmıştır. Şerit testere bugünkü haline 1983 yılında bi-metal testerenin kullanılmasıyla ulaşmıştır. Bi-metal yay çeliği ve yüksek hız çeliğinin birleştirilmesiyle elde edilmiş ve karbon ya da matrixe göre çok daha yüksek performans gösterdiği kanıtlanınca kullanımı hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. 90’lı yıllara gelindiğinde verimlilik ihtiyacının artması, hızlı ve kesin sonuçların daha kısa sürede alınması amacıyla karbür testereler piyasaya sunulmuş ve üretim bantlarına girmiştir.

Karbür testere bi-metalden farklı olarak dişlerinin uçlarında karbür parçaları bulunmakta ve bi-metal testerenin dayandığı sıcaklıklardan daha yüksek sıcaklıklara dayanabilmektedir. Bi-metal testereler 700-750 derece sıcaklığa dayanabilirken karbür uçlu testereler 1700-1800 dereceye kadar dayanabilmektedir. Bu sayede de çok daha hızlı, verimli ve uzun ömürlü kesim sonuçları alma olanağı bulunmaktadır. Ayrıca karbür uçlu testerenin sıcaklık haricinde bi-metale göre çok daha sert olması dolayısıyla daha sert ya da daha aşındırıcı malzemelerin kesiminde kullanılabilmektedir.

Karbür uçlu testere normal bir testere kullanmaktan çok daha farlı bir kesim prosesi gerektirmektedir. Birinci öncelik olarak karbür testerenin kullanılacağı makinanın stabil ve kati surette vibrasyona neden olmaması gerekmekte ve tercih olarak makinanın sütunlu bir makine olması gerekmektedir. Çünkü karbür bi-metale göre çok daha sert ama çok daha kırılgan bir malzeme olması dolayısıyla vibrasyon bir numaralı düşmanıdır. Ayrıca makine üzerinde baskı ve bant hızlarının en doğru şekilde uygulanabilmesi bu sayede de kesim sırasında herhangi bir kayıp ya da ömür problemi yaşanmaması gerekmektedir. Kesime başlama noktasında ise karbür testere alıştırma kesimi yapılmadan asla çalıştırılamaz.
Eğer böyle bir durum gerçekleşirse bi-metal testereden çok fazla bir performans farkı göstermeyecek ve istediğimiz sonuçları almamız zorlaşacaktır. Alıştırma kesimi yaparken öncelikle bi-metal kesim ayarlarından başlayarak kademe kademe öncelikle bant hızı sonrasında baskı hızını arttırarak ideal kesim hızına gelinmeli ve bu işlem minimum 30-45 dakika arasında devem ettirilmelidir. Örnek vermemiz gerekirse pratikte 1000 mm çapında olan bir malzemeyi 10 saatte bi-metal testereyle keserken aynı malzemeyi karbür testereyle üç saat gibi kısa bir sürede tamamlamakta ve bize yaklaşık 6-7 saat gibi bir süre kazandırmaktadır.

Bunun neticesinde ise hem üretim kapasiteniz artmakta hem de zaman ve verimlilik kaybına neden olmamaktadır. Türkiye’de bu algı biraz daha farklı ilerlemekte ve gelişmiş ülkelerden biraz daha geriden gelmekteyiz. Türkiye’de karbür testere kullanımının ana amacı hız ya da verimlilik değil daha çok kesmekte zorlanılan malzemeler ya da kesim sırasında yüksek ısıların ortaya çıktığı döküm çeliklerinin kesimidir. Her ne kadar Avrupa ya da Amerika’da bu amaçla başlamış olsa da kullanım zamanla verimlilik ve zaman kazanma ön plana çıkmıştır. Türkiye’de de bu algı yavaş yavaş oturmakta ve önemli kullanıcılarından talep görmeye başlamaktadır. Şerit testere kullanımı günümüzde Türkiye’de yükselen bir trend ve verimlilik olup, üretim maliyetleri ve hızın önem kazandığı en önemli sektörlerden biridir.

Modern Şerit Testere Üretimi

Modern Şerit Testere Üretimi

Günümüzde Şerit Testere Teknolojisi

Günümüzde bi-metal, elmas uçlu ve azınlıkta olmak üzere karbon uçlu şerit testereler üretilmekte ve Soğuk iş, sıcak iş, kalıp, yüksek hız, otomat, sementasyon, imalat ve ıslah çeliklerinin ,Boru,profil, kösebent, U , I türü malzemelerin, Bakır, Bronz, Aliminyum ve Paslanmaz malzemelerin kesimlerinde tercih edilmektedir. Bi-metaller iki farklı özellikteki metalin beraberce oluşturduğu bir yapı özelliği gösterirler. Bi- metal üretim mantığı, iki farklı metalden bazı özellikleri kullanıma göre üstünlük sağlayan metalleri bütünleştirerek kullanmaktır. Bu parçalar düşük maliyet, hafiflik, yüksek mekanik dayanım, aşınma direnci ve korozyon direnci özelliklerini içermelidir. Elmas testereler çok çeşitli kesim uygulamalarında diğer bimetal şerit testerelere göre daha hızlı kesim kabiliyeti ve daha uzun kesim ömrüne sahiplerdir.Genelde Almanya menşei olmak üzere Dünya çapında birçok marka bu kulvarda rekabet halindedir.

Testere Kategorimize geri dönebilir ya da Kar-Tes Kesici Takımlar’ın resmi distribütörü olduğu Röntgen Şerit Testereler hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.