Sermet Nedir?

Sermet Nedir?

Seramik ve uygun bir metal malzemenin bir araya getirilip şekillendirilmesi ve sinterlenmesiyle elde edilen, son üründe; metalik olanın mukavemeti ve tokluğundan, seramiğin ise ısıl dayanımından yararlanılan , seramik-metal karışı yani SERMET denir. Bu malzemeler yüksek krater ve oksidasyon direnci, düşük sürtünme katsayısı ve termal iletkenlikle nispeten düşük yoğunluğa sahiptirler. Bununla birlikte sertlik derinliği yüksek ve termal direnci oldukça yüksek seviyededir.

Orijinal olarak SERMETLER Titanyum Karbür ve Nikelin bileşimleridir. Modern sermetler nikelsizdir ve titanyum karbon nitratın (TiCN) çekirdek parçacıklarından ve bir Wolfram zengini kobalt bağlayıcının ikinci sert fazından oluşan, tasarlanan bir yapısı vardır.

Titanyum Karbür Nitrür kaliteye aşınma direnci ekler; ikinci sert faz, plastik deformasyon direncini artırır ve kobaltın miktarı da tokluğu kontrol eder. Semente karbürlere kıyasla SERMET, aşınma direncini artırmıştır ve yapışma yatkınlığını azaltmıştır. Bunun yanı sıra, düşük sıkıştırma gücü ve daha düşük ısıl şok direnci vardır.

Daire Testereler

SERMETLER, aynı zamanda geliştirilmiş aşınma direnci için PVD kaplamalı olabilir.

SERMETLER kesici takımlarda kullanımı oldukça yaygındır. Talaş yığılmasının bir sorun olduğu yapışkan uygulamalarda kullanılırlar. Kendinden bilemeli aşınma modeli, kesimdeki uzun sürelere rağmen kesme kuvvetlerini düşük tutar. İnce talaş işleme operasyonlarında bu uzun bir takım ömrü ve dar toleransları mümkün kılar ve parlak yüzeylerle sonuçlanır.

Tipik uygulamalar, paslanmaz çelikler, sfero dökme demirler, düşük karbonlu çelikleri ve ferritik çeliklerde ince talaş işlemesidir. Sermetler aynı zamanda tüm demir içeren malzemelerde sorunlar ve çözümler için de uygulanabilirler.

SERMETLER, kesme hızı bakımından kaplamalı karbürlü takımlardan daha iyi performans göstermekte ve kesme hızında yaklaşık üst sınır olarak %100 artış sağlayarak 330 m/dk’ya kadar ulaşabilirken Karbürlü takımlar ise yaklaşık 155 m/dk civarında kalmaktadır. Kaplamalı takımlarda ise bu değer yaklaşık 240 m/dk’a yaklaşmaktadır. Seramiklerle karşılaştırıldığında ise Karbürlü takımlarda ilerleme miktarı aralığının 0.08 mm/dev ile 0.30 mm/dev iken bu değer seramiklerde daha dar aralıklarda olup 0.12 mm/dev ile 0.24 mm/dev arasında değiştirdiği görülebilir. Bu nedenle, bu takımlar, kaplamalı takımlar ve seramikler arasında dengeyi sağlamaktadır.

SERMET kesici takımların değişken sıcaklıklar sonucu ortaya çıkan ısıl çatlaklara karşı duyarlı kılan sınırlı ısıl iletkenlikleri vardır. Soğutma sıvısının kullanılmadığı işlemlerde başarıyla kullanılırlar. Soğutma sıvısı kullanılacaksa sıcaklık değişimlerinin önüne geçilmesi için, soğutma sıvısının doğru ve yeterli miktarlarda kullanıldığı işlemlerde kullanılmalıdır.

SERMET kesiciler, paslanmaz çelik ve sertleştirilmiş çeliğin kesiminde, sinterlenmiş karbüre göre yeterli olmayan tokluk nedeniyle takımın vaktinden önce kırılmasına neden olduğundan dolayı tercih edilmezler.

Testere  Kategorimize dönebilir ya da Kesici Makinaların Kullanımı Güvenlik Talimatları ve Eğitimi yazımızı inceleyebilirsiniz.